TARKOITUS

 

Keravan Jokivarren omakotiyhdistys ry on vuonna 1980 perustettu

asukasyhdistys Keravan Jokivarren kaupunginosassa, jonka

tarkoituksena on;

 

¤ toimia jäsentensä yhdyssiteenä

¤ valvoa heidän yleistä paikallista etuaan

¤ edistää heidän kiinteistönsä hallintaa

 

Yhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteen on ollut saada vesi-

ja viemäri alueelle. Vuodesta 2020 lähtien on päätavoitteena pitää

Jokivarren kauniit kalliot poissa Destia Oy:n kalliokivilouhimon

 hankkeesta, jota Keravan kaupungin kaavajohto on tukenut.

 

Yhdistyksellä on 51 jäsentä.